Logo

Aktualności

ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ - EDYCJA 2021

Głównym celem  zadania publicznego realizowanego w okresie od 01.09.2021 r. do     31.12.2021 r.  jest poprawa jakości życia 17 osób z niepełnosprawnościami, w szczególności poprzez umożliwienie im jak najbardziej niezależnego życia, zapewnienia osobom niepełnosprawnym wsparcia oraz  pomocy adekwatn...

1) zwiększenie możliwości skorzystania przez osoby niepełnosprawne z pomocy asystenta przy wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym;

ANIMACJA CZASU WOLNEGO

Stowarzyszenie SIL w okresie od kwietnia do listopada 2020 na terenie miejscowości Rokitno realizuje zadanie, będące odpowiedzią na konkurs ofert ogłoszony przez Wójta Gminy Lubartów. Oferta mieści się w sferze zadań publicznych gminy w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym...

W ramach realizowanego zadania publicznego finansowanego  z budżetu Gminy Lubartów Animacji czasu wolnego  został zrealizowany  konkurs okolicznościowy z nagrodami dla 15  uczestników zajęć.  Celem konkursu WAKACJE W KRAINIE CZARÓW była popularyzacja aktywności ruchowej wśród dzieci, oraz rozwijanie...