Logo

10-lecie Klubu Seniora w Brzezinach

Klub Seniora w Brzezinach w tym roku obchodził 10-lecie swojego istnienia, co stało się przyczynkiem do wspólnego świętowania. Chcąc propagować wśród społeczności lokalnej aktywność seniorów, Klub zorganizował inicjatywę prezentującą swoje działania w okresie ostatnich 10 lat. Wśród zaproszonych gości nie zabrakło Seniorów z innych miejscowości biorących udział
w projekcie. Goście z zainteresowaniem obejrzeli przedstawienie przygotowane przez uczniów Szkoły Podstawowej w Brzezinach. Ponadto mieli okazję wysłuchać odczytu przewodniczącego Klubu Seniora o początkach działalności i historii Klubu, wziąć udział w Quizie z wiedzy o miejscowości Brzeziny oraz podzielić się swoimi wspomnieniami z tego okresu. Wyniki quizu potwierdziły znaną prawdę; najlepiej znają nas nasi sąsiedzi. Pierwsze i drugie miejsce zajęły drużyny ze Szczekarkowa i Lisowa. Podczas inicjatywy rozmawiano o planach Klubu w Brzezinach i przyszłych akcjach integrujących społeczność lokalną.

Działanie w całości zostało sfinansowane ze środków pochodzących z Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich, edycja 2018 oraz Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na rok 2018.