Logo

AGE - 2017

Z wizytą w Osterwie

W dniu 1 października 2017 r. 120 Seniorów z Gminy Lubartów w ramach zajęć edukacji kulturalnej uczestniczyło w wyjeździe do Teatru im. J. Osterwy w Lublinie.

Wyjazd na sztukę w reżyserii Grzegorza Chrapkiewicza pt.: „Ludzie inteligentni” to kolejna już inicjatywa senioralna zorganizowana dzięki środkom finansowym pochodzącym z Rządowego Programu Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020 – edycja 2017, w ramach projektu „Sami Sobie”. 

SENIORZY NA GRZYBOBRANIU

13 września br. w ramach inicjatywy zorganizowanej przez Kluby Seniora w Nowodworze i w Lubartowie odbyła się inicjatywa pn. Grzybobranie. Seniorzy od wczesnych godzin rannych przeszukiwali lasy firlejowskie w poszukiwaniu grzybów wszelakiej maści; rzecz jasna tych jadalnych. Uczestnicy oprócz zbier...

Grzybobranie mogło odbyć się dzięki środkom finansowym pochodzącym z Rządowego Programu  na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020 – edycja 2017, którego Beneficjentem jest Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych SIL.

Noc Świętojańska 2017

Dnia 24 czerwca br. w Szczekarkowie odbyła się po raz drugi Noc Świętojańska. Została ona zorganizowana przez Klub Seniora "Sami Sobie" w Szczekarkowie i była skierowana do seniorów z 8 klubów seniora z projektu „Sami Sobie” i ich dzieci-wnuków.

Celem imprezy było zaktywizowanie seniorów w celu pełniejszego wykorzystywania potencjału społecznego i zawodowego osób starszych, promocja Klubów Seniora, rozrywka integracyjna wewnątrz i między pokoleniowa oraz podtrzymywanie tradycji świętojańskich.