Logo

ANIMACJA CZASU WOLNEGO

Stowarzyszenie SIL w okresie od kwietnia do listopada 2020 na terenie miejscowości Rokitno realizuje zadanie, będące odpowiedzią na konkurs ofert ogłoszony przez Wójta Gminy Lubartów. Oferta mieści się w sferze zadań publicznych gminy w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, którego adresatami jest 15 dzieci z terenu miejscowości Rokitno i Wólka Rokicka.

W ramach realizowanego zadania publicznego finansowanego  z budżetu Gminy Lubartów Animacji czasu wolnego  został zrealizowany  konkurs okolicznościowy z nagrodami dla 15  uczestników zajęć.  Celem konkursu WAKACJE W KRAINIE CZARÓW była popularyzacja aktywności ruchowej wśród dzieci, oraz rozwijanie zdolności manualnych i plastycznych. Przy ocenie prac były brane pod uwagę m.in.: samodzielność wykonania, stopień trudności, estetyka i pomysłowość. Na konkurs plastyczny wpłynęło 13  prac. Autorzy wszystkich prac zostali nagrodzeni.

Zadanie jest współfinansowane ze środków Gminy Lubartów.