Logo

ASOS

                                                   

Projekt ,,Seniorzy w akcji"  dofinansowywany ze środków Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020 – edycja 2015.                       Priorytet III. Partycypacja społeczna osób starszych. Działanie 2. Aktywność wspierająca uczestnictwo i integrację w życiu społecznym/publicznym.

 Projekt ,,Seniorzy w akcji" jest inicjatywą Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych "SIL" w Lubartowie i Fundacji Animacji Lokalnej Fraktal, na rzecz i profesjonalizacji sieci wsparcia dla osób starszych zrzeszonych w Centrum Integracji Osób Starszych, który przyczyni się do poprawy sytuacji osób starszych na terenie 5 gmin powiatu lubartowskiego oraz Miasta Lubartów. W ramach projektu uczestnicy i uczestnicy przejdą ścieżkę działań zmierzających do organizacji inicjatywy lokalnej. 

PRZEWIDZIANE ZAJĘCIA:

1. Partycypacja i wolontariat w życiu społecznym środowiska lokalnego

Zakres zajęć: Teoretyczne aspekty organizacji inicjatywy lokalnej; organizacja imprez lokalnych według scenariusza stworzonego podczas zajęć; utworzenie POWIATOWEJ RADY SENIORALNEJ. 2. Społeczna pomoc senioralna (szkolenie wyjazdowe w Krasnobrodzie)                                         Szkolenia i warsztaty poszerzające wiedzę na temat świadczenia usług opiekuńczych na rzecz osób zależnych.

3. Stowarzyszenie senioralne

Organizacja warsztatów szkoleniowych z zakresu utworzenia i funkcjonowania stowarzyszenia.

Projekt skierowany jest do 120 osób (12 grup 10 osobowych) z terenów 5 gmin wiejskich, tj. Kamionka, Michów, Abramów, Firlej, Lubartów i miasta Lubartów z terenów Powiatu Lubartowskiego.

                                                                                                       

                                                   Biuro Projektu: Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych SIL                                                                                                      ul. Szaniawskiego 64, 21-100 Lubartów.

                                   

Zachęcamy wszystkich Seniorów (osoby powyżej 60 - tego roku życia) do wypełnienia interaktywnego formularza zgłoszeniowego dotyczącego potrzeb bytowych:

                                                                                                                                                                                                                                                 

 

Z wizytą w Osterwie

W dniu 1 października 2017 r. 120 Seniorów z Gminy Lubartów w ramach zajęć edukacji kulturalnej uczestniczyło w wyjeździe do Teatru im. J. Osterwy w Lublinie.

Wyjazd na sztukę w reżyserii Grzegorza Chrapkiewicza pt.: „Ludzie inteligentni” to kolejna już inicjatywa senioralna zorganizowana dzięki środkom finansowym pochodzącym z Rządowego Programu Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020 – edycja 2017, w ramach projektu „Sami Sobie”. 

SENIORZY NA GRZYBOBRANIU

13 września br. w ramach inicjatywy zorganizowanej przez Kluby Seniora w Nowodworze i w Lubartowie odbyła się inicjatywa pn. Grzybobranie. Seniorzy od wczesnych godzin rannych przeszukiwali lasy firlejowskie w poszukiwaniu grzybów wszelakiej maści; rzecz jasna tych jadalnych. Uczestnicy oprócz zbier...

Grzybobranie mogło odbyć się dzięki środkom finansowym pochodzącym z Rządowego Programu  na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020 – edycja 2017, którego Beneficjentem jest Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych SIL.

WARSZTATY STYLIZACJI W MICHOWIE

    Dla Klubu Seniora w Michowie zostały przeprowadzone warsztaty stylizacji wizerunku dla seniorów. Były one częścią projektu ,,Seniorzy w akcji” w ramach programu ASOS, współfinansowanego ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

Zajęcia skierowane były do osób w wieku powyżej 60 lat z Michowa- gmina Lubartów. Miały służyć poprawie jakości życia oraz motywowaniu do zmian na lepsze, dbałości o kondycję fizyczną          

ANDRZEJKI W KIERZKÓWCE

    Seniorzy Klubu z Kierzkówki w ramach projektu ,Seniorzy w akcji"  dofinansowywanego ze środków Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020 – edycja 2015 jako kolejną inicjatywę zorganizowali imprezę Andrzejkową.   Seniorzy wspólnie z zaproszonymi przez sieb...

Fakt, że Seniorzy potrafią się wyśmienicie bawić, mają duże poczucie humoru oraz niespożytą energię, zasługuje na duże uznanie.Imprezę zaszczycili swoją obecnością wójt gminy Kamionka wraz z żoną oraz zastępca wójta również z żoną. Oprawę muzyczną zapewnił gościnnie Klub Seniora Z Dębin na czele z P...

SENIORADA W KOZŁÓWCE

      Dnia 14 listopada 2015r. Klub Seniora z Kozłówki zorganizował taneczną inicjatywę pod hasłem ,,Seniorada”. Najważniejszy punkt imprezy, czyli muzykę, zapewniła Pani Małgosia pracownik Publicznej Biblioteki w Kozłówce. Bardzo dużą popularnością cieszyły się utwory biesiadne, klasyczne tanga, a ...

W czasie krótkiej przerwy odbył się poczęstunek, przypominający prawdziwą ucztę weselną. Stoły zastawione były przeróżnymi smakołykami, począwszy od różnego rodzaju sałatek, bigosu, kawy, herbaty, kończąc na ciastach i owocach. Każdy znalazł coś dla siebie. Po obfitym posiłku uczestnicy zabawy udali...

KOLEJNA INICJATYWA

     Dnia 29.09.2015r. została zorganizowana kolejna inicjatywa seniorów Klubu ,,AGE”. Impreza miała charakter integracyjny i aktywizujący dla podopiecznych DPS tj. Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych Zgromadzenia Sióstr Felicjanek o zasięgu ponadgminnym przeznaczonym dla 95 mieszkańców – osób w po...

Seniorzy przygotowali dla wszystkich podopiecznych wykonaną własnoręcznie biżuterię metodą filcowania, grill oraz słodki poczęstunek. Inicjatywę uświetnił gościnny występ  zespołu wokalnego Koła Gospodyń Wiejskich z gminy Niedźwiada oraz dziecięcego zespołu ,,Promyczki” również z gminy Niedźwiada. B...

12