Logo

ASOS

                                                   

Projekt ,,Seniorzy w akcji"  dofinansowywany ze środków Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020 – edycja 2015.                       Priorytet III. Partycypacja społeczna osób starszych. Działanie 2. Aktywność wspierająca uczestnictwo i integrację w życiu społecznym/publicznym.

 Projekt ,,Seniorzy w akcji" jest inicjatywą Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych "SIL" w Lubartowie i Fundacji Animacji Lokalnej Fraktal, na rzecz i profesjonalizacji sieci wsparcia dla osób starszych zrzeszonych w Centrum Integracji Osób Starszych, który przyczyni się do poprawy sytuacji osób starszych na terenie 5 gmin powiatu lubartowskiego oraz Miasta Lubartów. W ramach projektu uczestnicy i uczestnicy przejdą ścieżkę działań zmierzających do organizacji inicjatywy lokalnej. 

PRZEWIDZIANE ZAJĘCIA:

1. Partycypacja i wolontariat w życiu społecznym środowiska lokalnego

Zakres zajęć: Teoretyczne aspekty organizacji inicjatywy lokalnej; organizacja imprez lokalnych według scenariusza stworzonego podczas zajęć; utworzenie POWIATOWEJ RADY SENIORALNEJ. 2. Społeczna pomoc senioralna (szkolenie wyjazdowe w Krasnobrodzie)                                         Szkolenia i warsztaty poszerzające wiedzę na temat świadczenia usług opiekuńczych na rzecz osób zależnych.

3. Stowarzyszenie senioralne

Organizacja warsztatów szkoleniowych z zakresu utworzenia i funkcjonowania stowarzyszenia.

Projekt skierowany jest do 120 osób (12 grup 10 osobowych) z terenów 5 gmin wiejskich, tj. Kamionka, Michów, Abramów, Firlej, Lubartów i miasta Lubartów z terenów Powiatu Lubartowskiego.

                                                                                                       

                                                   Biuro Projektu: Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych SIL                                                                                                      ul. Szaniawskiego 64, 21-100 Lubartów.

                                   

Zachęcamy wszystkich Seniorów (osoby powyżej 60 - tego roku życia) do wypełnienia interaktywnego formularza zgłoszeniowego dotyczącego potrzeb bytowych:

                                                                                                                                                                                                                                                 

 

Z wizytą w Osterwie

W dniu 1 października 2017 r. 120 Seniorów z Gminy Lubartów w ramach zajęć edukacji kulturalnej uczestniczyło w wyjeździe do Teatru im. J. Osterwy w Lublinie.

Wyjazd na sztukę w reżyserii Grzegorza Chrapkiewicza pt.: „Ludzie inteligentni” to kolejna już inicjatywa senioralna zorganizowana dzięki środkom finansowym pochodzącym z Rządowego Programu Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020 – edycja 2017, w ramach projektu „Sami Sobie”. 

12