Logo

Czary Mary, czyli Andrzejki w Kierzkówce. FIO 2018

Klub Seniora w Kierzkówce przygotował dla zaproszonych Seniorów i gości tradycyjne Andrzejki.
Seniorzy starannie przygotowali dekorację przedstawiającą motywy  andrzejkową, a po poczęstunku rozpoczęły się wróżby. Jedna z seniorek przebrana za czarownicę wróżyła z kubeczków, butelki oraz z kolorów zebranej publiczności. Seniorzy przygotowali również występy artystyczne - scenki kabaretowe - góralka w wielkim mieście! Seniorzy brali udział w konkursach i zabawach sprawnościowych, w których nagrody stanowiły upominki pozyskane od lokalnych firm, urzędów i organizacji pozarządowych. Żeby tradycji ostatkowej stało się za dość, po wróżbach i programie artystycznym nastąpiła zabawa andrzejkowa z tańcami i śpiew

Działanie zostało sfinansowane ze środków pochodzących z Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich, edycja 2018.