Logo

FIO

                                                                    

      Projekt „Sami sobie” realizowany w ramach programu FIO na lata   2014-2020,                  edycja 2015.

Realizowany w formie wspierania realizacji zadania przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Priorytet 3 Aktywni Obywatele, Działanie 2 Rozwijanie edukacji obywatelskiej               i kompetencji społecznych.

Działania projektu ,,Sami sobie" ukierunkowane są na aktywizację i integrację i w swoim założeniu mają się przyczynić do przeciwdziałania marginalizacji społecznej i wykluczenia społecznego osób starszych. 
Aktywizacja obywatelska osób starszych jest przez nas postrzegana w dwóch płaszczyznach: partycypacja przez aktywizację i integrację seniorów/ek uczestników projektu oraz aktywizacja osób z rodzinami z najbliższego otoczenia (sąsiadami) i z rodzinami z dalszego otoczenia społecznego a także rzecznictwo dla swego środowiska lokalnego.

Rekrutacja  ma charakter zamknięty (posiadanie deklaracji udziału 63 osób) i służy rekrutacji osób w wieku 60+ z terenu wiejskiego Gminy Lubartów. 
Osoby zainteresowane uczestnictwem wypełnią dokumenty rekrutacyjne dostępne w biurze wnioskodawcy i na stronie www. oraz w siedzibie i stronie partnera GOPS Lubartów.

Biuro projektu  mieści się w Stowarzyszeniu Inicjatyw Lokalnych "SIL" w Lubartowie ul. Szaniawskiego 64 - woj. lubelskie, powiat Lubartów, gmina Lubartów.

                             

 Biuro Projektu: Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych SIL                                                                            ul. Szaniawskiego 64, 21-100 Lubartów.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Zachęcamy wszystkich Seniorów (osoby powyżej 60 - tego roku życia) do wypełnienia interaktywnego formularza zgłoszeniowego dotyczącego potrzeb bytowych:

Grzybobranie 2020

LIDERZY  zrzeszeni w 8 KLUBACH  mają za sobą kolejną, wspólną inicjatywę lokalną. W czwartek 17 września grupa  60 osób wzięła udział we wspólnym grzybobraniu nad zalewem w Pałecznicy w powiecie lubartowskim, województwo lubelskie, we współpracy z Stowarzyszeniem Rozwoju Wsi Pałecznica.

 Las, gdzie szukano grzybów pokazał  swoje bogactwo. Wytężony wzrok i indywidualny sposób na szukanie sprawiły że,  koszyki zapełniły się różnego rodzaju grzybami. Zaproszeni na spotkanie specjaliści  zadbali o to, by do domów zawieziono wyłącznie jadalne grzyby.

12