Logo

GRUPOWE WARSZTATY AKTYWIZUJĄCE

GRUPOWE WARSZTATY AKTYWIZUJĄCE - 11.08.2015
      W ramach realizacji zadania publicznego pt. „1.Organizowanie i prowadzenie szkoleń, kursów, warsztatów, grup środowiskowego wsparcia oraz zespołów aktywności społecznej dla osób niepełnosprawnych – aktywizujących zawodowo i społecznie te osoby” realizowanego na podstawie umowy z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej, Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych „SIL” przeprowadziło warsztaty treningu umiejętności społecznych TUS – aktywizujący warsztat grupowy z zakresu asertywności, radzenia sobie ze stresem, konstruktywnego rozwiązywania konfliktów mający na celu przygotowanie uczestnika/czki  do radzenia sobie w sytuacjach trudnych związanych z  wychodzeniem z wykluczenia społecznego i podejmowaniem aktywności społecznej  i zawodowej. Ich celem było pogłębianie świadomości w zakresie mocnych i słabych stron uczestników, ich zainteresowań, umiejętności życiowych oraz stanów emocjonalnych. W trakcie zajęć  uczestnicy  odbyli trening dostosowany do deficytów uczestnika wg opracowanego programu TUR (Trening Umiejętności Rodzinnych /Rodzicielskich /Małżeńskich) w zakresie sposobów radzenia sobie ze stresem oraz zachowań asertywnych. Warsztaty te umożliwiły uczestnikom  poznanie uwarunkowań osobowościowych pożądanych także w sferze zawodowej.