Logo

Indywidualna Diagnoza

Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych "SIL" w ramach realizowanego zadania publicznego pn.:„Spróbuj Pracy” współfinansowanego przez Województwo Lubelskie reprezentowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie w miesiącu wrześniu 2017 roku zakończyło realizację Indywidualnej Diagnozy. Były to indywidualne spotkania z psychologiem zorganizowane dla 20 uczestników projektu. Spotkania te miały na celu ocenę predyspozycji psychicznych i psychologicznych mechanizmów funkcjonowania badanej osoby w różnych sytuacjach życiowych. Przeprowadzona Indywidualna Diagnoza umożliwiła wyjaśnienie ewentualnych trudności uczestników ułatwiając znalezienie przyczyn ich problemów.