Logo

Indywidualny Plan Działania z Indywidualną Ścieżką Rozwoju Zawodowego

Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych "SIL" w ramach realizowanego zadania publicznego pn.:„Spróbuj Pracy” współfinansowanego przez Województwo Lubelskie reprezentowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie w miesiącu sierpniu 2017 roku zakończyło realizację  indywidualnych spotkań dla 20 uczestników z doradcą zawodowym, trenerem pracy.
            W wyniku spotkań zostały opracowane Indywidualne Plany Działania z Indywidualną Ścieżką Zawodową dla wszystkich uczestników projektu mające za zadanie diagnozę dotychczasowej sytuacji zawodowej każdego z uczestników oraz opracowanie planów działania prowadzących do poprawy sytuacji zawodowej i życiowej uczestników.