Logo

Kilka słów o powietrzu

Na zajęciach „Ściśle bez stresu” dzieci wzbogaciły swoją wiedzę o zjawiskach przyrodniczych a ściślej, mowa o powietrzu; jego właściwościach i znaczeniu dla życia na Ziemi. Uczestnicy zajęć musieli uruchomić swoją wyobraźnię i odpowiedzieć na kilka pytania dotyczących powietrza. Podczas zajęć próbowaliśmy łapać powietrze na kilka różnych sposobów: w ręce, woreczki foliowe i balony.

Dzieci z zainteresowaniem badały zanieczyszczenie powietrza wokół świetlicy. Doświadczenie to polegało na przymocowaniu 3 pasków taśmy samoprzylepnej klejem do góry, do otworów słoików. Tak sporządzone naczynia pomiarowe ustawialiśmy na parapecie okna w świetlicy w pobliżu drzew oraz w pobliżu ulicy. W czasie zajęć obserwowaliśmy przez lupę pyłki, które osadziły się na taśmie. Dzieci badały obecność powietrza w balonie zanurzonym w misce z wodą, a także dmuchały przez słomkę do szklanki z wodą obserwując powstające pęcherzyki powietrza czyli powietrze w postaci
„bąbelków”.

Kolejnym doświadczeniem, które wykonały dzieci było badanie obecności powietrza w roślinach. Eksperyment polegał na wypełnieniu butelki do ¾ pojemności wodą wokół łodygi i słomki owiniętej plasteliną, która stanowiła „korek” do butelki. Następnie umieściły łodygę i słomkę w butelce, tak aby łodyga liścia była zanurzona w wodzie, a słomka znalazła się w przestrzeni nie wypełnionej wodą. Dzieci przez słomkę wysysały powoli powietrze znajdujące się w butelce. Na końcu łodygi liścia pojawiły się pęcherzyki powietrza, które wędrował ku powierzchni wody. 

Zajęcia „Ściśle bez stresu” realizowane są w ramach programu „Świetlica-Moje Miejsce” finansowanego przez Fundację PZU oraz Polską Fundację Dzieci i Młodzieży.  

Data udostępnienia: 2014-05-17 10:25