Logo

Klub Integracji Społecznej PO-MOC do KIS

Klub Integracji Społecznej jest elementem wewnętrznej struktury Stowarzyszenia Inicjatyw Lokalnych "SIL". Celem Klubu jest przeciwdziałanie zjawisku bezrobocia wśród mieszkańców Powiatu Lubartowskiego, ze szczególnym uwzględnieniem osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. 

Osoby zainteresowane udziałem w KIS zapraszamy na wstępne spotkanie rekrutacyjne określające udział w KIS.

W KIS „PO -MOC” rekrutacja prowadzona jest w sposób ciągły, co oznacza, że można zgłosić się o każdej porze roku. Długość oczekiwania na rozpoczęcie udziału jest różna (zwykle od 1 - 4 miesięcy).

Przypominamy, że udział w Klubie jest możliwy dla bezrobotnych lub niepozostających w zatrudnieniu mieszkańców Powiatu Lubartowskiego, którzy spełniają warunki zapisane w ustawie o zatrudnieniu socjalnym. Osobom pytającym, co poza tym jest konieczne, aby zakwalifikować się do KIS, odpowiadamy: chęć rozwoju własnego i motywacja do udziału w Klubie. Oczywiście jest konieczna także akceptacja proponowanych przez nas zasad uczestnictwa.

Wszystkie osoby zainteresowane udziałem zapraszamy do siedziby KIS w godz. 7.30 – 15.30 w celu wypełnienia ankiety. Dodatkowych informacji udzielamy również telefonicznie pod nr 798 749 334.

W ramach KIS proponujemy:

  • Konsultacje indywidualne
  • Doradztwo zawodowe
  • Doradztwo psychologiczne i socjalne
  • Zajęcia edukacyjne
  • Działania zatrudnieniowe

Działania zatrudnieniowe

W ramach oferowanej formy wsparcia uczestnicy/czki klubu otrzymali 3 miesięczne  staże zawodowe, mające na celu zwiększenie doświadczenia zawodowego oraz wzrostu poziomu aktywności zawodowej na rynku pracy.

Czas trwania stażu oraz dobowy wymiar czasu pracy był dobierany indywidualnie na podstawie predyspozycji osobistych uczestnika/czki oraz możliwości pracodawcy. Do realizacji tego zadania zostali zatrudnieni Asystenci stażystów, których wymiar czasu pracy, forma zatrudnienia, a także zakres obowiązkó...