Logo

Konkurs: Kartka z wakacji

W ramach realizowanego zadania publicznego finansowanego z  budżetu Gminy Lubartów ,,Animacja czasu wolnego ‘’ został zrealizowany II konkurs  okolicznościowy KARTKA  Z  WAKACJI  z nagrodami dla 15 uczestników zajęć.  Celem konkursu  było rozwijanie zdolności manualnych i plastycznych, i kreatywnego myślenia. Przy ocenie prac były brane pod uwagę m.in.: samodzielność wykonania, stopień trudności, estetyka i pomysłowość. Na konkurs plastyczny wpłynęło 15  prac. Autorzy wszystkich prac zostali nagrodzeni.