Logo

Konsultacje specjalistyczne

Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych "SIL" od 01.07.2016 r. do 31.12.2016 r.
w ramach realizowanego zadania publicznego współfinansowanego przez Województwo Lubelskie pn.: „Organizowanie i prowadzenie zintegrowanych działań na rzecz włączania osób niepełnosprawnych w rynek pracy” prowadzi konsultacje specjalistyczne ze specjalistami z różnych dziedzin np.: psychologiem, neurologiem, terapeutą manualnym, psychiatrą, prawnikiem. Z konsultacji mogą skorzystać wszyscy uczestnicy projektu i mają one na celu wsparcie ich w wychodzeniu z wykluczenia społecznego oraz w podejmowaniu aktywności społecznej i zawodowej.

Data udostępnienia: 2016-07-06 11:19