Logo

Prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęć, które: mają na celu nabywanie, rozwijanie i podtrzymywanie umiejętnosci niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania osób niepełnosprawnych.

Na podstawie umowy nr.DZR.MF.4071.25 PFRON.2021 realizowane w okresie od 1 czerwca 2021r. do 10 grudnia .2021r. o wsparcie realizacji w trybie konkursowym zadania publicznego ,,Prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęć , które mają na celu nabywanie , rozwijanie i podtrzymywanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania osób niepełnosprawnych,, ‘’ stowarzyszenie organizuje;

Warsztaty Kompetencji Społecznych/Rodzinnych/Rodzicielskich  wsparcie grupowe  psychologiczne.

Indywidualne wsparcie psychologiczne .

 MOC WRAŻEŃ – dwudniowy turnus socjoterapeutyczny do Parku Rozrywki w Inwałdzie.

MOC WRAŻEŃ dwudniowy turnus socjoterapeutyczny  w INWAŁDZKIM PARKU ROZRYWKI  został zorganizowany dla wszystkich uczestników realizowanego zadania w dniach 01.09 - 02.09. 2021r.