Logo

REKRUTACJA TRWA

Kwiecień

Rekrutacja trwa.

Od kwietnia bieżącego roku prowadzona jest rekrutacja w ramach projektu „Spróbuj pracy!”. Na dzień 30 kwietnia zostało zrekrutowanych 16 osób, w tym 14 osób nieaktywnych zawodowo (5 kobiet, 9 mężczyzn) i 2 osoby pracujące (2 kobiety). Rekrutacja prowadzona jest w sposób ciągły i będzie kontynuowana do wyczerpania miejsc. Projekt zakłada udział 31 osób niepełnosprawnych w tym 18 osób nieaktywnych zawodowo i 13 osób zatrudnionych. Uczestnicy projektu zostaną objęci kompleksowym wsparciem mającym na celu wejście osób z brakiem sprawności na rynek pracy poprzez wykorzystanie metody zatrudnienia wspomaganego. W ramach projektu na bieżąco organizowane są zintegrowane działania prowadzone na rzecz włączania osób niepełnosprawnych w rynek pracy, w szczególności poprzez:

- doradztwo zawodowe

- przygotowanie i wdrożenie indywidualnego planu drogi życiowej i zawodowej

- prowadzenie specjalistycznego poradnictwa zawodowego i pośrednictwa pracy, mających na celu przygotowanie do aktywnego poszukiwania i utrzymania w zatrudnieniu osób niepełnosprawnych.

Maj

Kontynuacja działań rekrutacyjnych.

W okresie 01.05 – 31.05.2015 r. w ramach projektu „Spróbuj PRACY!” kontynuowane były spotkania rekrutacyjne w wyniku czego zostało zrekrutowanych 7 osób z aktualnym orzeczeniem o niepełnosprawności (2 kobiety, 5 mężczyzn), w tym 4 osoby pracujące. Od początku realizacji projektu, tj. od kwietnia br. odbywają się spotkania z specjalistami mające na celu wejście beneficjentów projektu na otwarty rynek pracy, wspieranie pracujących osób niepełnosprawnych oraz utrzymanie trwałości ich zatrudnienia z wykorzystaniem metody zatrudnienia wspomaganego.