Logo

ROPS REHABILITACJA

Specyfika funkcjonowania społeczno-zawodowego osób z zaburzeniami psychicznymi

Osoby z zaburzeniami psychicznymi (OZP) z powodu specyfiki swojego schorzenia borykają się z trudnościami w funkcjonowaniu społecznym, szczególnie na rynku pracy. Ponadto, z racji ciążących na nich stereotypów, często są spychane na margines życia społecznego.

Na zaburzenia psychiczne i neurologiczne cierpi około 450 mln ludzi na całym świecie. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) przewiduje wzrost ich liczby w ciągu najbliższych 20 lat. Według WHO w 2020 r. depresja znajdzie się na drugim miejscu spośród wszystkich chorób będących przyczyną śmierci ludzi n...

Fakty o chorobie psychicznej

Fakt 1: według szacunków Narodowego Instytutu Zdrowia Psychicznego (dane z USA) ponad 3 miliony osób dorosłych w wieku 18-69 lat ma poważne choroby psychiczne (…); 70-90% z nich to osoby bezrobotne - odsetek wyższy niż w jakiejkolwiek innej grupie ON w kraju.

Fakt 2: zdiagnozowanie poważnej choroby psychicznej nie oznacza, że ktoś nie może pracować. Wielu ludzi jest w stanie z powodzeniem pracować, pomimo objawów. Kilkuletnie badania wykazały jedynie niewielki związek pomiędzy objawami a zdolnością do pracy. Choć niektóre objawy choroby psychicznej, jak ...

Oswoić chorobę

Zdarza się, że życie zaczyna nam płatać zdrowotne figle. Wtedy właśnie dociera do nas, że posiadamy jakiś narząd, z którego istnienia, dotąd tylko teoretycznie, zdawaliśmy sobie sprawę. Kręgosłup, żołądek, czy zęby dają nam znad, że dzieje się z nimi coś niedobrego. Najczęstszą oznaką, takiego stanu...

Wiemy, że w dużej mierze od jego właściwego funkcjonowania zależy komfort naszego życia. Mózg, pojmowany jako główny komputer i serwer sterujący oraz przechowujący wszystkie dane związane z określonym człowiekiem i rzeczywistością mu najbliższą, jest ze względu na swoją rolę najważniejszym narządem,...

12