Logo

Róża Polska Obchody Święta Niepodległości w Rokitnie. FIO 2018

W ramach projektu Sami Sobie Klub Seniora w Rokitnie przygotował inicjatywę związaną
z obchodami Święta Niepodległości i 100 rocznicą tego ważnego dla naszego narodu wydarzenia. Inicjatywa złożona była z II części; artystycznej i konsumpcyjno-tanecznej. Wszystko dla seniorów
z powiatu lubartowskiego. W inicjatywie wzięło udział ponad 100 osób. Seniorzy z pomocą Pani Iwony Mazurek i wolontariuszy wykonali piękną dekorację tematyczną, przygotowali śpiewniki
z pieśniami patriotycznymi oraz mini podarunki dla gości-cukierki w barwach narodowych. Cała uroczystość miała bardzo podniosły i patetyczny charakter. W programie artystycznym wystąpiły dzieci ze Szkoły Podstawowej w Rokitnie z patriotycznym repertuarem pieśni i deklamacją wierszy oraz seniorzy. Seniorzy zaprezentowali przygotowywany od kilku miesięcy podczas warsztatów teatralnych spektakl Róża Polska i tutaj miał on swoją premierę. Opiekę merytoryczną nad grupą teatralną sprawowali Pani Anna Dudziak i Pan Paweł Klempka. Spektakl Róża - Polska zrealizowany został na podstawie scenariusza Adama Szafrańca. 

Podczas spotkania Seniorzy wspominali wydarzenia związane z niepodległością, wymieniali się opowieściami swoich rodziców i dziadków na temat tego, co działo się w poszczególnych miejscowościach. Na koniec seniorzy wspólnie odśpiewali pieśni patriotyczne, Hymn Polski i wspólnie świętowali przy akompaniamencie muzyki.

Działanie zostało sfinansowane ze środków pochodzących z Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich, edycja 2018 oraz Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na rok 2018.