Logo

Sierpień

                                             

STAŻE ZAWODOWE

Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych „SIL” w miesiącu lipcu rozpoczęło realizację 3-miesięcznych staży zawodowych dla uczestników projektu „Spróbuj PRACY!”. 6 uczestników projektu spośród 18 zrekrutowanych osób nieaktywnych zawodowo zgodnie z uprzednio dokonaną oceną kompetencji pracowniczych, przeprowadzoną przez psychologa i doradcę zawodowego, zostało skierowanych do odbycia staży zawodowych.

Staże zawodowe mają na celu zwiększenie doświadczenia zawodowego, a także w późniejszym okresie szans na uzyskanie zatrudnienia przez osoby z niepełnosprawnością.

Proces aktywizacji uczestników podczas staży wpierają trenerzy pracy. Głównym ich zadaniem jest zapoznanie Beneficjentów z ich obowiązkami na stanowisku pracy w sposób dostosowany do możliwości uczestników oraz udzielenie wsparcia emocjonalnego, społecznego i wszelkie działania zmierzające do zrealizowania stażu przez Beneficjentów zgodnie z planem.