Logo

Staże zawodowe

W związku z realizacją zadania publicznego „Spróbuj Pracy” współfinansowanego przez Województwo Lubelskie reprezentowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie od miesiąca września br. realizowane są staże zawodowe dla 15 spośród 20 uczestników ww projektu. Staże te są niejednokrotnie szansą powrotu lub wejścia osób niepełnosprawnych na otwarty rynek pracy, dając równocześnie pracodawcy możliwość sprawdzenia umiejętności uczestnika stażu bez obowiązku ponoszenia nakładów finansowych. Staże realizowane są po uprzedniej diagnozie psychologicznej i opierają się na indywidualnym planie działania określonym przez doradcę zawodowego, wspólnie z uczestnikiem. Staże odbywają się od września 2017 roku.