Logo

Świat pod mikroskopem

    Podczas ostatnich zajęć „Ściśle bez stresu” uczestnicy poznawali „mikroświat” i otaczającą nas przyrodę. Przed rozpoczęciem badań "pod mikroskopem", dzieci miały za zadanie samodzielnie odszukać materiały badawcze: rośliny, mchy i wątrobowce w pobliskim parku. Po zebraniu różnych roślin, dzieci z zainteresowaniem samodzielnie wykonywały mokre preparaty. Pod mikroskopem można było zaobserwować organella komórkowe liści drzew lipy, komórki plechy mchów oraz wątrobowców – porostnicy wielokształtnej.

    Dzieci z zaciekawieniem i precyzją wykonywały każdy preparat ćwicząc swoje umiejętności manualne, a następnie oglądały budowę morfologiczną (czyli zewnętrzną) roślin dwuliściennych, mchów oraz wątrobowców. Po zaobserwowaniu kształtu komórek organelli dzieci wykonywały schematyczne rysunki spod mikroskopu i porównywały różnice w budowie roślin.

 Zajęcia „Ściśle bez stresu” realizowane są w ramach programu „Świetlica-Moje Miejsce” finansowanego przez Fundację PZU oraz Polską Fundację Dzieci i Młodzieży.