Logo

Świetlica profilaktyczno – wychowawcza wsparcia dziennego "PROMYK"

Podstawowym zadaniem prowadzonej przez Stowarzyszenie „SIL” świetlicy profilaktyczno-wychowawczej PROMYK działającej od 01.01.2012r. jako specjalistycznej placówki wsparcia dziennego jest prowadzenie zajęć wyrównawczych, profilaktyczno-edukacyjnych, zajęć socjoterapeutycznych i terapeutycznych wspierających rozwój dzieci w wieku 6-14/15 lat z terenu województwa i powiatu lubartowskiego znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, zaniedbanych wychowawczo i społecznie pochodzące z rodzin dysfunkcyjnych, patologicznych, ubogich, niepełnych, wielodzietnych, niezaradnych wychowawczo i społecznie, w szczególności z problemem alkoholowym, kwalifikowane na podst. formularza zgłoszeniowego rodzica/opiekuna prawnego, zgodnie z obowiązującą Ustawą o pomocy społecznej.

FERIE ZIMOWE PROMYK 2015 - odsłona 1

2015-02-09 17:45

Pierwszy tydzień ferii w świetlicy ,,Promyk” za nami. Za cel postawiliśmy sobie zorganizowanie zajęć, które będą różniły się od codziennych form spędzania wolnego czasu przez nasze dzieci, będą dla nich atrakcyjne, ale jednocześnie też pouczające i pożyteczne. Staraliśmy się przekazać takie komunikaty jak: ,,wszystko od Ciebie zależy”, ,,Jesteś zdolny do tego żeby być kim chcesz, żyć jak chcesz, robić co chcesz”, ,,masz w sobie ogromny potencjał, nie zmarnuj go”, ,,bądź rozważny”, ,,doceniaj to co masz dookoła siebie, nawet najmniejsze drobiazgi, to od nas zależy jaki będzie ten świat...

123456