Logo

Święto Pieczonego Ziemniaka.Dębiny

Klub Seniora w Dębinach to Klub Seniorów zamiłowanych w gotowaniu, pieczeniu oraz szeroko pojętym "pichceniu", dlatego w tym roku zorganizował Święto pieczonego ziemniaka oraz włączył się w organizację festynu rodzinnego w Dębinach. Impreza miała na celu popularyzację potraw
z niemalże narodowego warzywa - ziemniaka. Seniorzy zorganizowali tradycyjne ognisko
z piekącymi się w żarze ziemniaczkami, kiełbasę z ogniska połączone ze wspólnym śpiewaniem przy stołach. W świetlicy w której odbywała się część główna inicjatywy, Panie przygotowały tradycyjne potrawy z ziemniaków oraz program artystyczny, w którym Uczestniczka deklamowała swoje wiersze i humoreski, natomiast jeden z Panów zagrał dla zgromadzonych Gości na akordeonie i zadeklamował kilka wierszy. Następnego dnia Klub w Dębinach wsparł organizację pikniku rodzinnego, poprzez przygotowanie poczęstunku i obsługę gości (wydawanie ciasta, grochówki i napojów).

Działanie zostało sfinansowane ze środków pochodzących z Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich, edycja 2018.