Logo

Warsztaty Kompetencji Społecznych

Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych "SIL" w ramach realizowanego zadania publicznego współfinansowanego przez Województwo Lubelskie pn.: „Organizowanie i prowadzenie zintegrowanych działań na rzecz włączania osób niepełnosprawnych w rynek pracy” od lipca 2016 roku do września 2016 roku realizowało warsztaty kompetencji społecznych. Warsztaty były prowadzone przez psychologa dla 20 niepełnosprawnych uczestników projektu i miały na celu:
- doskonalenie kompetencji komunikacyjnych uczestników;
- rozpoznawanie podstawowych emocji, ekspresji emocji u innych;
- naukę asertywnego wyrażania własnych potrzeb oraz szanowania zdania innych;
- kształtowanie umiejętności wyrażania siebie w sytuacjach społecznych;
- pobudzanie zaangażowania w życie społeczne.

Data udostępnienia: 2016-10-19 10:11