Logo

WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ II

WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ II - 18.12.2015
       W miesiącu grudniu zrealizowane zostały kolejne dwa moduły Warsztatów Terapii Zajęciowej: tworzenie wyrobów dekoracyjnych ze skóry oraz wikliny papierowej. Celem warsztatów jest włączanie osób niepełnosprawnych do życia społecznego i zawodowego, integracja ze środowiskiem pełnosprawnych, wyzwalanie poczucia własnej wartości, podwyższenie aktywności fizycznej i psychicznej oraz rozwój zainteresowań.