Logo

WARSZTATY z obsługi komputera i Internetu

GRUPOWE WARSZTATY  z obsługi komputera i Internetu - 09.11.2015
       W ramach realizacji zadania publicznego pt. „1.Organizowanie i prowadzenie szkoleń, kursów, warsztatów, grup środowiskowego wsparcia oraz zespołów aktywności społecznej dla osób niepełnosprawnych – aktywizujących zawodowo i społecznie te osoby” realizowanego na podstawie umowy z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej, w sali szkoleniowej Stowarzyszenia Inicjatyw Lokalnych „SIL” odbyły się grupowe warsztaty obsługi komputera i Internetu. Program warsztatów obejmował budowę komputera, system operacyjny, instalację programów użytkowych, podstawy obsługi programu Microsoft Office Word, obsługę Internetu, korzystanie z komunikatorów, zakładanie konta internetowego, odbieranie i wysyłanie wiadomości.