Logo

Wdrożenie zindywidualizowanych form wsparcia skutkujących włączeniem osób z zaburzeniami psychicznymi w rynek pracy.

Na podstawie umowy nr.DZR.TD..4010.1.2021 o wsparcie realizacji w trybie konkursowym zadania publicznego ,,Wdrożenie zindywidualizowanych form wsparcia skutkujących włączeniem osób z zaburzeniami psychicznymi w rynek pracy ‘’współfinansowane z środków Województwa Lubelskiego stowarzyszenie organizuje i realizuje  wsparcie dla 12 osób z zaburzeniami psychicznymi ;