Logo

Włącz się!

Na podstawie umowy nr 220/000253/03D o zlecenie realizacji zadania publicznego w ramach art. 35 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych. Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych SIL w okresie od 01.01.2021 r. do 31.03.2024 r. realizuję projekt dla 90 osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności.