Logo

Wodoodporne pióra

   Podczas ostatnich zajęć „Ściśle bez stresu” badaliśmy wpływ działania detergentów na ptaki. Pierwsze doświadczenie które wykonaliśmy polegało na wlaniu kubeczka wody do miski, a następnie łyżeczki oleju. Po wykonaniu powyższych czynności, obserwowaliśmy powierzchnię wody. Po pewnym czasie rozsypaliśmy na powierzchni płynu detergent; posłużył nam do tego proszek do prania. Delikatnie zamieszaliśmy wodę uważając, by nie powstały bąbelki i ponownie obserwowaliśmy powierzchnię wody.

   Zaobserwowaliśmy jak na powierzchni wody wytworzyły się duże koła oleju, jeszcze zanim dodaliśmy detergent. Po dodaniu proszku do prania duże koła utworzone przez olej zniknęły, (proszek umożliwił mieszanie się oleju z wodą). Eksperyment ten pokazał nam, jak zawartość detergentu w wodzie może powodować tonięcie ptactwa wodnego. Naturalny tłuszcz pokrywający ich pióra rozpada się na maleńkie kropelki, co doprowadza do przesiąknięcia piór wodą.

   Drugie doświadczenie, pt. „kiełkowanie nasion”, które przeprowadziliśmy polegało na umieszczeniu nasion fasoli, tak aby „okienkiem” ustawione były w kierunku zaznaczonym strzałkami na słoiku. Nasionka fasoli umieściliśmy na przygotowanej gazie i zwilżyliśmy ją wodą, aby była odpowiednia wilgotność podłoża. Obserwowaliśmy przez kilka dni jak nasionka niezależnie od swojego położenia wypuściły korzenie, które wyrastały zawsze w dół. To właśnie pod wpływem auksyn tzw.”substancji wzrostowych” korzenie roślin rosną w dół, a pędy w górę.

Zajęcia „Ściśle bez stresu” realizowane są w ramach programu „Świetlica-Moje Miejsce” finansowanego przez Fundację PZU oraz Polską Fundację Dzieci i Młodzieży.  

Data udostępnienia: 2014-06-05 20:15