Logo

Zacieśnianie więzi, czyli Inicjatywa w Szczekarkowie. FIO 2018

Klub Seniora w Szczekarkowie zorganizował spotkanie dla seniorów ze swojej miejscowości. Spotkanie miało na celu promocję Klubu Seniora i jego działalności wśród potencjalnych uczestników, planów na przyszłość oraz przełamywanie stereotypów m.in. tego, że seniorzy powinni siedzieć w domu. Imienne zaproszenia zostały  bezpośrednio dostarczone do zainteresowanych. Na spotkaniu uczestnicy wspólnie bawili się przy akompaniamencie lokalnego grajka, degustowali dania przygotowane przez Panie z Klubu Seniora, brali udział w zabawach i konkursach ruchowych, np.: rozplątywanie węzła, bieg z jajkiem na łyżce oraz konkursach wiedzowych, takich jak: rozwiązywanie rebusów, test wiedzy o powiecie. Uczestnicy otrzymali nagrody oraz zaproszenie na kolejne spotkania Klubu Seniora.

Działanie zostało sfinansowane ze środków pochodzących z Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich, edycja 2018.